Sakın tatile giderken sorumluluk da neyin nesidir demeyin. Dünya’da Sorumlu Seyahat ve Sorumlu Turizm kavramları çok ciddi biçimde yerlerini güçlendirmektedir. Üstelik hem tatilciler hem de turizmciler açısından, hatta global bir yaklaşımla Dünya’mızın korunması açısından bakıldığında, herkesin daha fazla önem göstermesi gereken konulardan bir tanesidir.

Dünya’nın en büyük sektörlerinden bir tanesi olan Turizm sektörünün Dünya’mızı korumak adına da etkisinin büyük olacağı aşikardır. Turizm sektörünün bu denli gelişmesi sonucu sorumlu seyahat kavramı önemini gittikçe arttırmıştır. Sorumlu seyahat, yeterince seyahat etmiş kişiler için, seyahatin yeni bir yoludur.

Sorumlu seyahat, seyahat sırasındaki davranışlarımızın gidilen yerdeki yerel insanlara, çevreye ve doğaya olan etkilerini düşünmekten geçmektedir. Seyahat edilen yerde yaşayan topluma ve çevresine olan katkımızı ve etkilerimizi içermektedir. Sürdürülebilir seyahatten kendisini ayıran özelliği ise, bireysel olarak seyahatimizdeki sorumluluklarımızı kapsamasıdır.

Sorumlu seyahat gidilecek olan yerdeki kültürün incelenmesi, davranışları, kıyafetleri irdemelekle, değer yargılarının öğrenilmesi ve çevresel yapısının araştırılmasıyla başlar. Bu şekilde sorumlu seyahat için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Bu konularda çok ciddi araştırmalar ve yatırımlar yapılmaktadır. Sorumlu seyahat hem seyahate çıkanlar açısından hem de hizmet verenler açısından mutlak suretle değerlendirilmektedir.

Seyahat edenler açısından bakıldığında;

Dünya’da yapılan araştırmalara bakıldığında seyahat edenlerin, çevre dostu ürünler ve hizmet sunanları tercih ettikleri açık biçimde görülmektedir. Özellikle çevreye duyarlı işletmelerin ürün ve hizmetleri satın alınmaktadır.

Yine araştırmalar seyahat severlerin özellikle gittikleri yerlerde çevreye ve doğanın korunmasına olan katkılarını arttırdıkları ve bu kavramlar için ne yapabileceklerini araştırdıkları gözlenmiştir.

Yeşilin ve doğayı korumanın bir trend olmadığı aksine bir yaşam biçimi olmaya başladığı kabul edilmektedir.