"Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde yöneltildiği bir kalkınma şeklidir."

Turizmin, çevreye karşı duyarlı olması gerekliliği, günümüzde klasik turizm anlayışına göre "Alternatif Turizm", özelliklerine göre "Yumuşak Turizm", çevreye karşı duyarlılığından dolayı "Eko-Turizm", özelliklerinden dolayı "Bilinçli Turizm" adları verilen bir turizm biçimini gündeme getirmiştir. Turizmin temelinde insanlar ve doğal çevre yer almaktadır. Bunlar sürdürülebilir turizm oluşabilmesi için bu iki nesnenin birlikte iç içe olması gerekmektedir. Seyahat eden insanların doğaya hükmünü azaltıp doğanın bu insanlara hükmünü, etkisini en üst düzeye çıkarabilmektedir. Bu süreçte doğanın en özendirici yanını ortaya çıkarmakla sürdürülebilir turizm gerçekleşebilir. Sürdürülebilir turizm genel olarak turizmin iyileştirilmesi aynı isimlerin değiştirilip ürün farklılığına gidilmesini amaçlamasıdır. Bu durumda sürdürülebilir turizmin gelişmesini amaçlamasıdır. Bu durumda sürdürülebilir turizmin gelişmesi doğal, tarihi alanların korunması, yenilenmesi, bu güne kadar kullanılmamış faaliyet göstermemiş yerlerin düzenlenip yeni arzlar olarak gündeme yerleştirmesi ve ekolojik doğanın korunması ile mümkündür. Bu faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesi durumunda, turizmin geleceğine yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde hüsrana uğramamasına yol açar. Aksi taktirde yere, bölgesel ve uluslararası düzeyde hüsrana uğramaktan kaçınılamaz. Genel olarak turizmde yerel yönetimlerin gözetimi altında çevreye saygılı yapılaşmada yerel mimari özelliklerin korunması yönünde titiz çalışmalar yapılmalıdır. Yöre sahip olduğu ekolojik kalıntı ve tarihsel yapıların özgün ortamla uyumunun bozulmamasına özen gösterilmelidir. Sürdürülebilir turizmde temel olan doğal alanların ve kırsal kesimlerin geleceğin turizm alanları olarak görülmesidir. Bu alanların turizmin olumsuz çevresel etkisinden korunması gerekmektedir. Bu durumda içinde bulunduğumuz turizmin turistlerin çevresel sorunları olmayan ortamlarda, doğa içinde turistik etkinliklere katılımı mümkün olacaktır.

 

Sürdürülebilir Turizmin Genel İlkeleri:

– Talebe göre değil, arza göre turistik düzenlemelerin yapılması

– Önceliklerin yerel halka verilmesi

– 12 Ay Turizm

– Toplu taşıma

– Toplumsal katılım

– Temiz enerji kullanımı

– Eylem durumunda dinlenme

– Gerçek yaşamın sahnelenmesi

– Mevcut yapı stokunun kullanımı

– Toplumsal ve kültürel kimliğin korunması

– Turizm yatırımların esnek, gelişmeye açık ve uzun vadeli olması, olarak sıralanabilir.